بيماري پوست خشك

بيماري پوست خشك
0 6 ماه پیش

پوست خشك چيست ؟

پوست خشك اشاره به پوستي دارد كه درهنگام لمس خشك است.

پوست خشك قاثد رطوبت درلايه سلول بيروني مي باشد و اين باعث ايجاد ترك خوردگي درسطح پوست مي شود.

پوست خشك با نام هاي Xerosis ، Xeroderma ، asteatosis شناخته مي شود

چه كساني درمعرض پوست خشك قرار دارند؟

  • پوست خشك از اوايل دوران كودكي شروع مي شود كه مي تواند يكي از 20 نوع اين بيماري را دچار شود.
  • عوامل ارثي نيزتاثير بسزايي در اين بيماري دارد.
  • تقريبا همه افراد بزرگتر از 60 سال دچار پوست خشك هستند.

درمان پوست خشك چيست؟

  • دوري از خارش ناحيه
  • جلوگيري از مواد محرك و باكتري
  • كاهش از دست دادت رطوبت سطح پوست

عوامل جلوگيري از پوست خشك ؟

  • كاهش استحمام زياد
  • رطوبت در زمستان و تهويه هواي مناسب در تابستان
  • استحمام نكردن در حمام بصورت طولاني
  • استحمام در حمام بصورت خيس خوردن
ارسال شده در توصیه ها توسط مدیر | Tags: , , , ,

ارسال نظر