ضد آفتاب ها

ضد آفتاب ها
0 6 ماه پیش

ضدآفتاب ها به صورت لوسيون اسپري و يا ژل به صورت موضعي مي توانند UV نور خورشيد را جذب يا منعكس كند و در نتيجه ازآفتاب سوختگي جلوگيري مي كند.

آفتاب سوختگي هاي مكرر مي تواند موجب اسكواموس سل كارسينوما . بازال سلكارسينوما

و ملانوما كه كانسرهاي پوستي هستند بشوند.

بيشتر ضدآفتاب هاي موجود در بازار فاكتور UVB را مهار ميكنند و از ايجادSCC  ممانعت  بعمل مي آورند.

آن دسته از ضدآفتابها با فاكتور مهار UVA از ايجاد ملانوماي پير شدن پوست هم جلوگيري بعمل مي آورند.

ارسال شده در توصیه ها توسط مدیر | Tags: ,

ارسال نظر