ویروس آبله مرغان

0 5 ماه پیش

آبله مرغان آبله مرغان بطورعمده دركودكان يك عفونت ويروسي بسيارمسري است كه باعث تب و تاول و بثورات حاد است. كلمه مرغ از يك اصطلاح عاميانه براي كودك مشتق شده است. افراد در معرض آبله مرغان چه كساني هستند؟ آبله مرغان ويروسي است كه در سراسرجهان از تمام ن‍‍ژاد ها،جنس ها وسن و سال هاي مختلف رخ ميدهد با اين حال اكثر در كودكان قبل از 10 سال ديده ميشود. زماني كه شخصي به عفونت آبله مرغان مبتلا ميشود بعيد است كه دوباره به اين عفونت دچارشود و از آن ديگر در امان است. افراد دچارنقص اميني مستعد ابتلا به اين وروس مي باشند و بايد اقدامات لازم برايب جلوگيري از مبتلا شدن را انجام دهند. علت آبله مرغان چيست؟ آبله مرغان ويروسي از خانواده هرپس مي باشدكه گاهي اوقات ويروس هرپس نوع 3 شناخته مي شود. چگونه به آبله مرغان مبتلا مي شويد؟ آبه مرغان بيماري بسيارمسري است و به راحتي ازفرد