دکتر افشین کازرونی

دکتر افشین کازرونی
دپارتمان: پزشکان
سمت: فوق تخصص پوست و مو
تخصص: فوق تخصص پوست و مو
روزهاکاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنجشنبه, شنبه