دکتر علیرضا قریب

دکتر علیرضا قریب
دپارتمان: پزشکان
سمت: متخصص پوست و مو
تخصص: متخصص پوست و مو
روزهاکاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, پنجشنبه, شنبه