آكنه ولگاريس يا آكنه شايع

0 6 ماه پیش

تقريبا همه ما در طي بلوغ درگير اين ضايعات پوستي ميشويم. افزايش توليد چربي غدد سباسه بسته شدن خروجي فوليكول مو ،حضور باكتري p-acnes  و التهاب ناشي از انسداد مكانيسم هاي هستند كه موجب ايجاد آكنه ميشوند. اكنه بصورت برجستگي قرمز رنگ به نام پاپول ويا سرسفيد ب نام پاسچول و يا كمدون هاي سرسفيد و سر سياه ديده ميشوند. ضايعات متورم و دردناك بزرگتر ندول نام دارند و ميتوانند موجب اسكار فرو رفته و دفرميتي پوست شوند كه اعتماد به نفس افراد راتحت تاثير قرارميدهد، با مراجعه به موقع به پزشك متخصص ميتوان از بروز اين آسيب ها جلوگيري كرد.

ارسال شده در توصیه ها توسط مدیر | Tags: ,