قیمت و تعریف نواحی لیزر

مبلغ و تعریف نواحی “لیزر آقایان

 نواحی لیزرمبلغ (تومان) سایزبرنزسایز و برنز
پیشانی20,000
بین ابرو20,000
روی بینی20,000
گونه40,000
گوش20,000
 جلو گردن50,000
 پشت گردن50,000
تنه جلو250,000290,000330,000370,000
نیم تنه جلو بالا(سینه)140,000180,000220,000260,000
 نیم تنه جلو پایین(شکم)140,000180,000220,000260,000
تنه پشت250,000290,000330,000 370,000
نیم تنه پشت بالا140,000180,000220,000260,000
نیم تنه پشت پایین140,000180,000220,000260,000
بیکینی کامل180,000
بیکینی به جز خط بیکینی وخط باسن110,000
 نواحی لیزرمبلغ (تومان) سایزبرنزسایز و برنز
خط بیکینی40,000
خط باسن40,000
باسن120,000160,000200,000240,000
دست کامل+انگشت200,000240,000280,000320,000
بازو120,000160,000200,000240,000
نصف بازو70,000110,000150,000190,000
ساعد120,000160,000200,000240,000
سرشانه150,000
روی دست+انگشت20,000
زیربغل60,000
پا کامل+انگشت400,000440,000480,000520,000
ران200,000240,000280,000320,000
ساق200,000240,000280,000320,000
زانو50,000
روی پا+انگشت20,000
کل بدن1,199,0001,399,0001,599,0001,799,000

‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 1500 تومان می باشد. ‘‘

مبلغ و تعریف نواحی “لیزر بانوان

 نواحی لیزرمبلغ (تومان) سایزبرنزسایز و برنز
صورت80,000
پیشانی20,000
بین ابرو20,000
روی بینی20,000
گونه20,000
خط ریش30,000
پشت لب20,000
چانه20,000
زیرچانه20,000
 جلو گردن30,000
 پشت گردن30,000
تنه جلو200,000 230,000260,000290,000
نیم تنه جلو بالا(سینه)100,000 130,000160,000190,000
 نیم تنه جلو پایین(شکم)100,000130,000160,000190,000
دور سینه20,000
روی سینه50,000
خط بین سینه20,000
خط شکم عمودی40,000
خط شکم افقی40,000
خط ناف20,000
تنه پشت200,000 230,000260,000290,000
نیم تنه پشت بالا100,000130,000160,000190,000
نیم تنه پشت پایین100,000130,000160,000190,000
گودی کمر40,000
 نواحی لیزرمبلغ (تومان) سایزبرنزسایز و برنز
بیکینی70,000
بیکینی کامل100,000
بالای بیکینی40,000
پایین بیکینی40,000
خط بیکینی20,000
خط مایو40,000
باسن80,000110,000140,000170,000
نصف باسن50,000
خط باسن20,000
کشاله50,000
کشاله تا زانو90,000
دست کامل+انگشت150,000180,000210,000240,000
بازو80,000110,000140,000170,000
نصف بازو افقی50,00080,00050,00080,000
ساعد90,000120,000150,000180,000
روی دست+انگشت20,000
زیر بغل40,000
پا کامل+انگشت300,000330,000360,000390,000
ران180,000210,000240,000270,000
نصف ران عمودی100,000 130,000 160,000190,000
ساق150,000180,000210,000240,000
نصف ساق عمودی80,000110,000140,000170,000
زانو40,000
روی پا+انگشت20,000
کل بدن999,0001,299,0001,499,0001,699,000

‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 1500 تومان می باشد. ‘‘

لیست کاربردی و پیشنهادی آتریسا برای خانم ها “پکیج ویژه

نام پکیجنواحی پکیجمبلغ واقعیمبلغ پکیج
کاربردیبیکینی + زیر بغل + ساق + ساعد 380,000350,000
پایین تنهگودی کمر + باسن + بیکینی کامل + پا کامل520,000480,000
طلاییدست کامل + پا کامل + بیکینی + زیربغل590,000550,000
نقره ایساق+ زانو + کشاله + بیکینی + زیر بغل380,000350,000
برنزیصورت + بیکینی کامل + زیر بغل + ساق370,000 350,000

‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 1500 تومان می باشد. ‘‘

‘‘به ازای هر یک از موارد سایز یا برنز و یا تغییر اسپات، معادل 40 هزار تومان به مبلغ پکیج افزوده می شود.  ‘‘

لیست کاربردی و پیشنهادی آتریسا برای آقایان “پکیج ویژه

نام پکیجنواحی پکیجمبلغ واقعیمبلغ پکیج
کاربردیسرشانه + تنه پشت + تنه جلو 650,000600,000
طلاییدست + زیر بغل + پا + بیکینی840,000800,000
نقره ایباسن+ بیکینی + پا700,000650,000
برنزیدست + گونه + جلوگردن + پشت گردن + زیربغل + گوش420,000 380,000

‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 1500 تومان می باشد. ‘‘

‘‘به ازای هر یک از موارد سایز یا برنز و یا تغییر اسپات، معادل 30 هزار تومان به مبلغ پکیج افزوده می شود.  ‘‘