مبلغ و تعریف نواحی “لیزر بانوان

 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
صورت 120,000
پیشانی 30,000
بین ابرو 30,000
روی بینی 30,000
گونه 30,000
خط ریش 45,000
پشت لب 30,000
چانه 30,000
زیرچانه 30,000
 جلو گردن 45,000
 پشت گردن 45,000
تنه جلو 280,000  330,000
نیم تنه جلو بالا(سینه) 150,000  200,000
 نیم تنه جلو پایین(شکم) 150,000 200,000
دور سینه 30,000
روی سینه 75,000
خط بین سینه 30,000
خط شکم عمودی 60,000
خط شکم افقی 60,000
خط ناف 30,000
تنه پشت 280,000  330,000
نیم تنه پشت بالا 150,000 200,000
نیم تنه پشت پایین 150,000 200,000
گودی کمر 60,000

 

 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
بیکینی 100,000
بیکینی کامل 150,000
بالای بیکینی 60,000
پایین بیکینی 60,000
خط بیکینی 30,000
خط مایو 60,000
باسن 120,000 170,000
نصف باسن 70,000
خط باسن 30,000
کشاله 70,000
کشاله تا زانو 130,000
دست کامل+انگشت 200,000 250,000
بازو 120,000 170,000
نصف بازو افقی 75,000 125,000
ساعد 130,000 180,000
روی دست+انگشت 30,000
زیر بغل 60,000
پا کامل+انگشت 380,000 430,000
ران 220,000 270,000
نصف ران عمودی 150,000 200,000
ساق 180,000 230,000
نصف ساق عمودی 120,000 170,000
زانو 60,000
روی پا+انگشت 30,000

 

کل بدن 1,300,000 1,500,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 2000 تومان می باشد. ‘‘

لیست کاربردی و پیشنهادی آتریسا برای خانم ها “پکیج ویژه

نام پکیج نواحی پکیج مبلغ واقعی مبلغ پکیج
کاربردی بیکینی کامل + زیر بغل + ساق + ساعد  520,000 480,000
پایین تنه گودی کمر + باسن + بیکینی کامل + پا کامل 710,000 670,000
طلایی دست کامل + پا کامل + بیکینی کامل + زیربغل 790,000 750,000
نقره ای ساق+ زانو + کشاله + بیکینی کامل+ زیر بغل 520,000 480,000
برنزی صورت + بیکینی کامل + زیر بغل + ساق 510,000  470,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 2000 تومان می باشد. ‘‘
‘‘به ازای هر یک از موارد سایز یا برنز و یا تغییر اسپات، معادل 50 هزار تومان به مبلغ پکیج افزوده می شود.  ‘‘

مبلغ و تعریف نواحی “لیزر آقایان

 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
پیشانی 30,000
بین ابرو 30,000
روی بینی 30,000
گونه 60,000
گوش 30,000
 جلو گردن 75,000
 پشت گردن 75,000
تنه جلو 350,000 410,000
نیم تنه جلو بالا(سینه) 200,000 260,000
 نیم تنه جلو پایین(شکم) 200,000 260,000
تنه پشت 350,000 410,000
نیم تنه پشت بالا 200,000 260,000
نیم تنه پشت پایین 200,000 260,000
بیکینی کامل 250,000
بیکینی به جز خط بیکینی وخط باسن 170,000
 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
خط بیکینی 60,000
خط باسن 60,000
باسن 180,000 240,000
دست کامل+انگشت 280,000 340,000
بازو 180,000 240,000
نصف بازو 100,000 160,000
ساعد 180,000 240,000
سرشانه 220,000
روی دست+انگشت 30,000
زیربغل 90,000
پا کامل+انگشت 550,000 610,000
ران 260,000 320,000
ساق 260,000 320,000
زانو 70,000
روی پا+انگشت 30,000
کل بدن 1,600,000 1,800,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 2000 تومان می باشد. ‘‘

لیست کاربردی و پیشنهادی آتریسا برای آقایان “پکیج ویژه

نام پکیج نواحی پکیج مبلغ واقعی مبلغ پکیج
کاربردی سرشانه + تنه پشت + تنه جلو  920,000 860,000
طلایی دست کامل + زیر بغل + پا کامل + بیکینی کامل 1,170,000 1,130,000
نقره ای باسن+ بیکینی کامل + پا کامل 980,000 940,000
برنزی دست کامل + گونه + جلوگردن + پشت گردن + زیربغل + گوش 610,000  560,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 2000 تومان می باشد. ‘‘
‘‘به ازای هر یک از موارد سایز یا برنز و یا تغییر اسپات، معادل 60 هزار تومان به مبلغ پکیج افزوده می شود.  ‘‘
دکمه بازگشت به بالا