44
سوالات متداول
روش‌های مختلف کاشت ابرو کدام‌ها هستند؟

یکی از روش های کاشت ابرو، استخراج واحد فولیکولی (FUE) است.

روش دیگر کاشت ابرو، پیوند واحد فولیکولی (FUT) است.

کدام روش کاشت ابرو برای من مناسب است؟

برای اینکه مشخص شود کدام روش کاشت برای شما مناسب است حتما باید مشاوره شوید و تمام مشاوره‌های آتریسا کاملا رایگان است.

برای کاشت ابرو مو از کجا برداشته می‌شود؟

در کاشت ابرو مو از پشت سر یا اطراف گوش فرد برداشته می‌شود.

می‌توان از موی فرد دیگر استفاده کرد و کاشت ابرو را انجام داد؟

خیر! برای کاشت ابروی هر فرد باید از مو خودش استفاده کرد.

اگر موها یکدست سفید شده باشد می‌توان کاشت ابرو انجام داد؟

اگر سفیدی موها زیاد باشد امکان کاشت ابرو وجود ندارد.

اگر موهایم را رنگ کرده باشم، چند وقت بعد می‌توانم کاشت ابرو انجام بدهم؟

باید یک ماه از رنگ کردن موها گذشته باشد که بتوان کاشت ابرو انجام داد.

اگر تتو داشته باشیم می‌توان کاشت ابرو انجام داد؟

بله. هیچ مانعی ندارد. کاشت ابرو روی تتو هم انجام می‌شود.