مزایای استفاده از کارت هدیه کلینیک آتریسا
#
با تخفیف کارت هدیه را بخرید!!

شما کارت هدیه را با 10 درصد تخفیف می خرید یعنی کارت دویست هزار تومانی را فقط یکصدو هشتاد هزار تومان تهیه می کنید!!

#
کارت هدیه برای همه خدمات می باشد.

از کارت هدیه می توانید برای خدمات کلینیک آتریسا استفاده نمایید.

#
کارت هدیه تا پایان سال 98 اعتبار دارد .

از کارت هدیه می توانید تا پایان سال 98 استفاده نمایید.

انتخاب کارت هدیه روز مادر

بهترین هدیه روز مادر

#
کارت هدیه یکصد هزار تومانی

برای دریافت به پذیرش کلینیک آتریسا مراجعه نمایید.

#
کارت هدیه دویست هزار تومانی

برای دریافت به پذیرش کلینیک آتریسا مراجعه نمایید .

مراحل دریافت کارت هدیه روز مادر

به راحتی در سه مرحله

1
دریافت کارت هدیه از پذیرش

با مراجعه به واحد پذیرش کلینیک آتریسا می توانید کارت هدیه را خرید کنید.

2
هدیه دادن کارت

پس از تهیه کارت آن را تقدیم مادر گرامیتان می کنید.

3
استفاده از خدمات کلینیک با کارت هدیه

هنگام استفاده از خدمات کلینیک آتریسا کارت هدیه را ارائه دهید.

#

:شرایط استفاده از کارت هدیه

- این کارت تنها برای استفاده از خدمات کلینیک آتریسا قابل استفاده می باشد.

- این کارت قابلیت تبدیل به پول نقد را ندارد.

- این کارت فقط برای استفاده در یک نوبت طراحی شده است.

- مدت زمان استفاده از این کارت تا پایان سال 1398 است.

#